Yatırımcı Takvimi
MAYIS 2017
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 10.05.2017

AĞUSTOS 2017
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 21.08.2017

KASIM 2017
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 09.11.2017

MART 2018
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2017 yılı finansal sonuçlarına ilişkin özel durum 
açıklaması – 12.03.2018