Çevre, İş Sağlığı &
Güvenliği Politikası

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. olarak; 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası kabul etmekte ve tüm paydaşlarımız ile birlikte çevrenin korunmasını, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemekteyiz. 

Bu amaca ulaşmak için; 

 - Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli şekilde kullanmak, 

 - Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri, olabilecek en alt düzeye indirmek ve kirlenmeyi önlemek, 

 - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerimizden kaynaklanan kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek,

 - Çevre boyutlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimiz ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymak, 

 - Tedarikçi ve taşeronlarımızı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye teşvik etmek, 

 - "ISO 14001 Çevre ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına dayanan yönetim sistemimizin performansını, hedefler koyarak ölçmek, izlemek, gözden geçirmek ve uygulamakta olduğumuz sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek, temel görev ve sorumluluklarımızdır. 

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler.

%0
%0