Türk Tuborg’da
Kariyer

Tüm çalışanlarımızı performans odaklı düşünmeye yönlendirmek, onların kurumumuza katkısını adil ve verilere dayalı bir şekilde değerlendirmek, profesyonel gelişimlerine destek olmak ve üstün performans gösteren çalışanlarımızı ödüllendirmek amacıyla Performans Yönetimi Sistemimize dahil ediyoruz.

Performans Yönetimi Sistemimizi iş hedefleri ve yetkinlikler olmak üzere iki temele dayandırıyoruz.

Ücretlendirme ve Yan Haklar Politikamız ile, eşit fırsat ilkemizi gözeterek, adil, dengeli ve işgücü pazarında rekabetçi bir ücret yapısına sahip olmayı, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Kişiden bağımsız, görev tanımına dayalı uluslararası bir pozisyon değerlendirme sistemi ile iş büyüklüklerini belirliyor ve ücretlendirme sistemimizin temelini oluşturuyoruz.

Ücret artışlarında bireysel performans, piyasa ücret araştırmaları ve ekonomik göstergeleri dikkate alıyoruz.

Toplam gelir paketimizin bir parçası olarak; tüm çalışanlarımıza sağladığımız grup sağlık ve hayat sigortası, sosyal yardım ödeneği ile seviye bazında farklılaşan araç, eş ve çocuk kapsamlı özel sağlık sigortası, cep telefonu gibi yan haklarımızla çalışanlarımızı destekliyoruz.

‘%100 Ödülleri’ programımız ile çalışanlarımızın kurumumuza katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılmasını, başarılarının desteklenmesini ve devamlılığının sağlanmasını, motivasyonun yükseltilmesini amaçlıyoruz.

Her yıl tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz strateji toplantımızda diğer çalışma arkadaşlarına kıyasla bir adım öne çıkan çalışma arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz.

Maddi olmayan ödüllerimize ek olarak, kuruma finansal katkısı olan projeleri maddi olarak da ödüllendiriyoruz.

%0
%0