Mali Tablolar

2024 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamalar

31.03.2024 Mali Tablolar

2023 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamalar

31.12.2023 Mali Tablolar
30.09.2023 Mali Tablolar
30.06.2023 Mali Tablolar
31.03.2023 Mali Tablolar

2022 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamalar

31.12.2022 Mali Tablolar
30.09.2022 Mali Tablolar
30.06.2022 Mali Tablolar
31.03.2022 Mali Tablolar

2021 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamalar

31.12.2021 Mali Tablolar
30.09.2021 Mali Tablolar
30.06.2021 Mali Tablolar
31.03.2021 Mali Tablolar

2020 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2020 Mali Tablolar
30.09.2020 Mali Tablolar
30.06.2020 Mali Tablolar
31.03.2020 Mali Tablolar

2019 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2019 Mali Tablolar
30.09.2019 Mali Tablolar
30.06.2019 Mali Tablolar
31.03.2019 Mali Tablolar

2018 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2018 Mali Tablolar
30.09.2018 Mali Tablolar
30.06.2018 Mali Tablolar

31.03.2018 Mali Tablolar

2017 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2017 Mali Tablolar
30.09.2017 Mali Tablolar
30.06.2017 Mali Tablolar
31.03.2017 Mali Tablolar

2016 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2016 Mali Tablolar
30.09.2016 Mali Tablolar
30.06.2016 Mali Tablolar
31.03.2016 Mali Tablolar

2015 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2015 Mali Tablolar
30.09.2015 Mali Tablolar
30.06.2015 Mali Tablolar
31.03.2015 Mali Tablolar

 

2014 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2014 Mali Tablolar
30.09.2014 Mali Tablolar
30.06.2014 Mali Tablolar
31.03.2014 Mali Tablolar

2013 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2013 Mali Tablolar
30.09.2013 Mali Tablolar
30.06.2013 Mali Tablolar
31.03.2013 Mali Tablolar

2012 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2012 Mali Tablolar
30.09.2012 Mali Tablolar
30.06.2012 Mali Tablolar
31.03.2012 Mali Tablolar

2011 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2011 Mali Tablolar
30.09.2011 Mali Tablolar
30.06.2011 Mali Tablolar
31.03.2011 Mali Tablolar

2010 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2010 Mali Tablolar
30.09.2010 Mali Tablolar
30.06.2010 Mali Tablolar
31.03.2010 Mali Tablolar

2009 Periyodik Mali Tablolar ve Açıklamaları

31.12.2009 Mali Tablolar
30.09.2009 Mali Tablolar
30.06.2009 Mali Tablolar
31.03.2009 Mali Tablolar

%0
%0