Özel Durum Açıklamaları

2024 Özel Durum Açıklamaları

2024-07 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 
2024-06 Genel Kurul Onaya Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi  
2024-05 Ana Ortağımızdan Gelen Bilgilendirme Mektubu 
2024-04 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması 
2024-03 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu 
2024-02 JCR Euraisa Rating Kredi Derecelendirme Notu 
2024-01 Kredi Derecelendirme Bildirimi 

2023 Özel Durum Açıklamaları

2023-11 Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
2023-10 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yayımlanması
2023-09 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
2023-08 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2023-07 Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'da Onaylanması
2023-06 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2023-05 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi
2023-04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2023-03 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2023-02 JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Notu
2023-01 Kredi Derecelendirme Bildirimi

2022 Özel Durum Açıklamaları

2022-11 Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu
2022-10 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yayımlanması
2022-09 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
2022-08 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2022-07 Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'da Onaylanması
2022-06 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2022-05 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2022-04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2022-03 Bağımsız denetim kuruluşu ataması
2022-02 JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme Notu
2022-01 Kredi Derecelendirme Bildirimi

2021 Özel Durum Açıklamaları

2021-13 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2021-12 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yayımlanması
2021-11 Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı-Tescil
2021-10 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili 
2021-09 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2021-08 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulda Onaylanması
2021-07 Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması
2021-06 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2021-05 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtımı Önerisi
2021-04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2021-03 Bağımsız Denetim Kuruluş Ataması
2021-02 Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Spk Onayı
2021-01 Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı

2020 Özel Durum Açıklamaları

2020-14 Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru
2020-13 Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
2020-12 30 Ekim 2020 İzmir Depremi Hakkında
2020-11 Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi
2020-10 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yayımlanması
2020-09 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
2020-08 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2020-07 Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'da Onaylanması
2020-06 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2020-05 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2020-04 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2020-03 Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifalari
2020-02 Bağımsız Denetim Kurulusu Ataması
2020-01 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

2019 Özel Durum Açıklamaları

2019-12 Yönetim Kurulu Kar Payı Avansı Dağıtmama Kararı
2019-11 Yönetim Kurulu Kar Payı Avansı Dağıtmama Kararı
2019-10 Yönetim Kurulu Kar Payı Avansı Dağıtmama Kararı
2019-09 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
2019-08 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yayımlanması
2019-07 25 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Hakkında
2019-06 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2019-05 Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'da Onaylanması
2019-04 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
2019-03 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2019-02 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2019-01 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması

2018 Özel Durum Açıklamaları

2018-10 Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Yerine Atama
2018-09-Bağımsız Denetim Kuruluşu Atamasının Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanması
2018-08-2017 Olağan Genel Kurul Toplantisi Kararlarının Tescili
2018-07-Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2018-06-Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması
2018-05-2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2018-04-Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2018-03-Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2018-02-Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2018-01-Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

2017 Özel Durum Açıklamaları

2017-11-Bağımsız Denetim Kuruluşu Atamasının Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanması
2017-10-Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Tescil
2017-09-2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
2017-08-Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması
2017-07-Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması Hakkında
2017-06-2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2017-05-Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2017-04-Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına Ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
2017-03-Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2017-02-Kayıtlı Sermaye Tavanı Sure Uzatımı Spk Onayı
2017-01-Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı

2016 Özel Durum Açıklamaları

2016-05 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2016-04 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2016-03 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2016-02 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2016-01 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

2015 Özel Durum Açıklamaları

2015-06 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2015-05 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2015-04 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2015-03 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2015-02 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2015-01 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

2014 Özel Durum Açıklamaları

2014-14 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
2014-13 Lisans Sözleşmesinin Yenilenmesi Hakkında
2014-12 Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Yeni Üye Atanması Hakkında
2014-11 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
2014-10 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2014-09 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2014-08 Bira İthalatı - Weihenstephan
2014-07 Komitelerin Görev Ve Çalışma Esasları
2014-06 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2014-05 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2014-04 Bilgilendirme Politikasının Güncellenmesi
2014-03 Kar Dağıtım Politikasının Güncellenmesi
2014-02 Tek-Gıda İş Sendikası Ile Anlaşma Sağlanması Hakkında
2014-01 Bağlı Ortaklıktaki Sermaye Artırımına Katılım Hakkında

2013 Özel Durum Açıklamaları

2013-10 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2013-09 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2013-08 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2013-07 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2013-06 Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Değiştirilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK Onayı
2013-05 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
2013-04 Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı
2013-03 Ana Sözleşme Değişiklikleri
2013-02 Bağımsız Denetim Kuruluşu Ataması
2013-01 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklaması

2012 Özel Durum Açıklamaları

2012-22 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklaması
2012-21 Yeni TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesi Istifaları Ve Tekrar Seçilmeleri
2012-20 Tamamlanan Sermaye Artırımının Tescil ve İlan Edilmesi
2012-19 Birincil Piyasa Halka Arz Sonucu
2012-18 Komitelerin Seçilmesi
2012-17 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2012-16 Kullanılmayan Rüçhan Adedi
2012-15 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2012-14 Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
2012-13 TUBORG - Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri
2012-12 TUBORG - SPK Kayda Alma Onay Bildirimi
2012-11 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
2012-10 Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi
2012-09 International Beer Breweries Ltd. Tarafından Şirketimize Gönderilen Yazı
2012-08 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklaması
2012-07 Bedelli Sermaye Artırımı - SPK Başvurusu
2012-06 Bedelli Sermaye Artırımı
2012-05 Ana Sözleşme Tadilatı Onayı
2012-04 Ana Sözleşme Tadilatı
2012-03 Bağımsız Denetçi Seçimi
2012-02 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklaması
2012-01 Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Sonucu

2011 Özel Durum Açıklamaları

2011-10 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır
2011-09 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır
2011-08 Bira İthalatı - Guinness
2011-07 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır
2011-06 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır
2011-05 Bira İthalatı - Leffe ve Hoegaarden
2011-04 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2011-03 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
2011-02 2010 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
2011-01 Bağımsız Denetçi Seçimi

2010 Özel Durum Açıklamaları

2010-12 Bira İthalatı - Corona Cerveza
2010-11 Pay Sahipleri Ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Değişikliği
2010-10 Danıştay Vergi Daireleri'nin Temyiz Kararı
2010-09 Ek Onaylı Tadil Metinleri
2010-09 Ek Genel Kurul Toplt. Hazirun Cetveli
2010-09 Ek Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2010-09 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
2010-08 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No 54 Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır
2010-07 Eki Onayli Tadil Metinleri
2010-07 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
2010-06 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
2010-05 Ana Sözleşme Tadilatı - SPK ve Bakanlık Onayı
2010-04 Bağımsız Denetçi Seçimi
2010-03 Ek Eski Tadil Metinleri
2010-03 Ana Sözleşme Tadilatı - Tadil Metinleri
2010-02 Ana Sözleşme Tadilatı Md 3-6
2010-01 Rekabet Kurulu Kararı - Münhasırlık Muafiyeti

2009 Özel Durum Açıklamaları

2009-17 Venüs ve Troy Markalı Ürünlere İlişkin Lisans Anlaşmasının Yenilenmesi
2009-16 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri
2009-15 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketi
2009-14 Danıştay 7. Dairesi Kararlar - Ek Açıklama
2009-13 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketi
2009-12 Danıştay 7. Dairesi Kararları
2009-11 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketi
2009-10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Alınan Kararlar
2009-09 Dış Denetim Şirketinin Seçimi
2009-08 Sermaye Avansı
2009-07 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketi
2009-06 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2009-05 Olağan Genel Kurul Toplantısı
2009-04 Sermaye Avansı
2009-03 Pay Sahipleri İlişkileri Birimi
2009-02 Olağandışı Fiyat Miktar Hareketi
2009-01 Sermaye Avansı

%0
%0