Türk Tuborg’da
Fırsat Eşitliği

Türk Tuborg KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına sahip az sayıda şirket arasında yer almaktadır ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu birincilik (2014 ve 2015) ve ikincilik (2013) ödüllerinin sahibidir.

Türk Tuborg olarak biz, çalışanlarımızın en önemli varlığımız olduğunun farkındayız ve ayrımcılığa izin vermeyerek onlar için güvenilir ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

Eşit fırsat Türk Tuborg’un temel ilkelerinden biridir. Bu ilke gereği, Türk Tuborg’da ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Aksine farklılıklarımızla gurur duyar ve bunları Türk Tuborg için rekabet avantajı sağlayacak fırsatlarımız olarak görürüz. Eşit fırsat ilkesi sadece işe alım süreci için geçerli olmayıp terfi, transfer, iş akdinin sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim gibi tüm Türk Tuborg İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini oluşturur.

Türk Tuborg olarak sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kadınların işgücüne katılımının önemini biliyor ve onları destekleyerek daha güçlü bir kurum olacağımıza inanıyoruz.

Bu nedenle işe alım, terfi, ücretlendirme ve diğer tüm süreçlerimizde kadınlara eşit fırsat sunuyor, çalışma koşullarımızı her daim gözden geçiriyoruz. Anne olma mutluluğunu yaşayan çalışanlarımızı bu süreçlerinde rahat ettiriyoruz. Organizasyona yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla yönetim seviyelerinde de kadın çalışan sayısının arttırılmasını teşvik ediyoruz.

•  Kagider Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası, 2017

• Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen;

        Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim
        Kurulu İkincilik Ödülü, 2013

        Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim
        Kurulu Birincilik Ödülü, 2014

        Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim 
        Kurulu Birincilik Ödülü, 2015

Türk Tuborg olarak, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan dernekleri destekliyoruz.

Diğer İş Birlikleri

• Bağımsız Kadın Direktörler
• Türk Kadın Matematikçiler Derneği’ne destek
• İş Hayatında Kelebek Etkisi – kadın mühendis adaylarının iş hayatıyla ilgili bilgilendirilmesi
• Mor Çatı Vakfı’na destek
• Somalı kadınlara destek
• Girişimci kadınlara destek
• TUSİAD

%0
%0