Bilgi Güvenliği Politikası

Türk Tuborg olarak hedefimiz;

·     Bilgi varlıklarımızı yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

·     Tehditlerin varlıklarımız üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak ve bu çerçeve uyarınca sürekli gelişim döngüsüne uygun şekilde güncel riskleri sürekli takip etmek,

·     Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından ortaya çıkan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,

·     İş / hizmet sürekliliğimiz üzerinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak,

·     Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına, etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmek,

·     Kurum itibarımızı geliştirmek; kuruluşumuzu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak,

·     Çalışanların bilgi güvenliğini farkındalığını geliştirmektir.

%0
%0